Sootchi!
Een nieuwe naam voor een “jong” en ambitieus bureau … met een schat aan ervaring in diverse sectoren, locaal en internationaal, in advisering, (interim-)management en projecten.

Sootchi richt zich op Strategieontwikkeling (waar gaan we heen?), op Strategic Alignment (hoe dragen mensen, middelen en instrumenten daar aan bij?) en op Strategische communicatie (hoe vertalen we onze boodschap consistent, attractief en begrijpelijk).
Is drie keer het woord “strategisch” niet wat veel? Wellicht – wij kunnen echter niet genoeg benadrukken hoe belangrijk wij het vinden om – voor alle stakeholders – een consistente en herkenbare koers te ontwikkelen met het oog op een duurzaam resultaat.

Wij acteren zowel binnen organisaties als tussen organisaties.
Binnen organisaties maken wij het toekomstperspectief concreet vanuit de doelstelling en identiteit van de organisatie. Dat vraagt om aansprekende concepten en initiatieven, die de balans vinden tussen theorie en praktijk, ambitie en dagelijkse operatie, identiteit en gedrag, inhoud en proces.
Bij samenwerking tussen organisaties maken wij het gedeelde belang zichtbaar en vertalen dat in projecten en concepten die het gemeenschappelijk belang accentueren – met respect voor ieders eigen achtergrond.

Onze kracht?
Wij combineren de ‘harde’ realiteit (feiten, cijfers, analyse) met dromen en ambities – en vertalen dit tot creatieve en uitdagende concepten.
Wij maken complexe onderwerpen behapbaar – en stellen bij schijnbaar simpele besluiten complexe vragen.

Wij spelen onze rol op basis van uw behoefte – nu eens zijn wij sparringpartner en uitdager, dan weer initiëren wij een project of versterken wij tijdelijk uw organisatie op interim-basis.